Tallers


Què fem? 
Oferim tallers que responen a les diferents necessitats de les persones, mitjançant activitats lúdiques adaptades a les diferents edats a la província de Barcelona. La base que mou aquests tallers és la comunicació empàtica, la intel·ligència emocional i la resolució de conflictes. 

El nostre objectiu és promoure les capacitats pròpies que tenen les persones des d'una perspectiva integrada-sistèmica que afavoreixin la comunicació a través de les emocions i el llenguatge noviolent. 

  • Comunicació empàtica 

  • Intel·ligència emocional
Considerem que és positiu educar en la intel·ligència emocional per tal d'ajudar a construir una societat lliure d'estereotips així com una comunicació noviolenta i no sexista. Ser capaços d'interpretar i comunicar correctament les nostres emocions ens acompanya en el creixement i en el desenvolupament com a individus i a establir relacions interpersonals més saludables. 

  • Resolució de conflictes

Facilitar eines i estratègies per tal de fomentar la reflexió crítica i ser capaços de resoldre els conflictes de les nostres relacions. Ens ajuda a construir relacions més fortes i a afrontar els problemes que poden sorgir de les interaccions socials.


Com ho fem?
A través d'activitats i dinàmiques busquem la participació de tots/es els/les membres del grup de forma respectuosa i de manera que es generi un coneixement compartit, tant en la seva realització com en l'experimentació.  

La nostra experiència ens ha ensenyat que es generen sinèrgies interessants i relacions molt properes quan aquest aprenentatge és generat a partir dels/les membres del grup, i no tant quan ve donat per part d'un sol instructor. Entenem que l'educació no ha de ser enfocada a aprendre de forma vertical, en què una persona exposa els seus coneixements a la resta, sinó horitzontal mitjançant dinàmiques i activitats que exposin els coneixements innats que la seva experiència li ha donat. Enfoquem aquestes activitats a facilitar el debat i la interacció grupal, amb el seu posterior debat i assimilació d'allò après.